Tuesday, September 12, 2017

Daiichi Colour ang authorized representative dito sa Pilipinas 
ng mga sumusunod na stock photo agencies.

Marami ka ng options.  Lahat ng kailangan mo, andito na!

                             Blue Jean Images (BJI)                                  Masterfile
                          Hanap nyo ba ASIAN pictures?           Caucasian, Latinos, kahit ano,
                          BJI ang sagot sa problema mo.             dito mo makikita yan.  Premium 
                          www.bluejeanimages.com                    lahat ng pictures dito.
                                                                                        www.masterfile.com 

              
                     Living4Media                                       Top Photo Group (TPG)
                                   Interior, Gardening, DIY,                    Asian pa more... at madami  
                          Features, Outdoor pictures?                pang iba! www.tpgimages.com
                          Eto ang solusyon dyan,                         
                                   Living4Media.
                                 www.living4media.com

                                                           Stockfood                                Robert Harding 
                            Iba't-ibang klaseng Pagkain,               Travel ba?  Ano pa hinihintay  
                          Recipes, Fruits, Features?                    mo?  www.robertharding.com
                          Akong bahala syo!  Click mo 
                          lang  ang Stockfood.
                          www.stockfood.com
Email: daiichi1995@gmail.com / Telephone: (2) 366-3264 
 Google hangouts: DaiichiSkype: janice.macadagdag

Our partner sites: www.daiichicolour.com/image
Web: www.daiichicolour.com
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.